SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁAPSZACH NIŻNYCH

UL. DŁUGA 169

34-442 ŁAPSZE NIŻNE

TEL. 18 265 93 98

FAKS:. 18 265 90 15

REGON: 490529927

NIP: 735 -21 -89 -299

www.spgozln.pl

email:biuro@spgozln.pl