Rejestracji na wizytę dokonać można również drogą elektroniczną.

W tym celu proszę wysłać email zawierający następujące dane pacjenta:
1. Imię i Nazwisko
2. Adres 
3. PESEL
na adres: 
  • rejestracja@spgozln.pl (ośrodek zdrowia  Łapszach Niżnych) lub
  • frydman@spgozln.pl (ośrodek zdrowia we Frydmanie)
W odpowiedzi otrzymacie państwo email zwrotny z proponowanym terminem wizyty. Jeśli termin wizyty państwu odpowiada prosimy o odesłanie wiadomości email o treści: TAK