Gabinet fizjoterapii

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fi zycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku stwierdzenia wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu. NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

FIZJOTERAPEUCI

Agnieszka Nowak
Tytuł licencjata obroniła w 2011r. na PPWSZ w Nowym Targu, obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Ukończyła 2-stopniowy kurs masażu. Od 2012 roku pracuje w SPGOZ Łapsze Niżne w gabinecie rehabilitacji jako fizjoterapeuta.


Beata Rzepiszczak

Absolwentka wydziału medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na kierunku fizjoterapia, gdzie uzyskała tytuł magistra fizjoterapii. Ukończyła kurs dotyczący uszkodzeń stawu kolanowego w 2009 roku oraz kurs masażu w 2011 roku. Od 2013 roku pracuje w SPGOZ Łapsze Niżne jako fizjoterapeuta.