Zanim pójdziesz do lekarza

1. Sprawdź ubezpieczenie zdrowotne swoje i uprawnionych członków rodziny.

Prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej powstaje po obowiązkowym zgłoszeniu danej osoby (pracownika, zleceniobiorcy, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, uprawnionych członków ich rodzin) do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaceniu comiesięcznej składki. Zabieraj do lekarza swój dokument potwierdzający tożsamość, z numerem PESEL. Od 1 stycznia 2013 roku potwierdzanie w przychodniach i szpitalach prawa do świadczeń opieki zdrowotnej możliwe jest na podstawie numeru PESEL, w systemie Elektronicznej Weryfikacji Ubezpieczenia Świadczeniobiorcy (eWUŚ).

2. Co Ci dolega?

Zanim pójdziesz do lekarza, postaraj się opisać swoje dolegliwości: czy występuje gorączka, ból gardła, katar, kaszel, osłabienie, nadmierna potliwość, ból oczu, duszności, wymioty, biegunka.


3. Przejrzyj domową apteczkę

Jeśli podejrzewasz przeziębienie, infekcję wirusową czy anginę, sprawdź domową apteczkę: ile leków zostało z poprzedniej kuracji, czy nie są przeterminowane. Pamiętaj o lekach od innych lekarzy. Informuj lekarza o lekach zapisywanych przez innych lekarzy. Łączenie niektórych leków może być szkodliwe, a nawet niebezpieczne dla zdrowia, dlatego powinno się odbywać pod kontrolą.


4. Zbieraj wyniki badań

Na wizytę zabieraj ze sobą wyniki badań, konsultacji, karty wypisu ze szpitala. Na wizyty z dzieckiem zabieraj Książeczkę zdrowia dziecka.


5. Nie lekceważ bólu

Jeśli stale coś Cię boli, powiedz o tym lekarzowi. Należy się dowiedzieć, dlaczego coś boli, a następnie porozmawiać z lekarzem o tym, co można zrobić z przyczyną bólu.

6. Pytaj rodzinę o jej choroby.

Szczególnie ważne są takie choroby jak cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia cholesterolu, zawały, udary, choroby nowotworowe.

7. Pamiętaj o czasie

Nie zajmuj lekarzowi więcej czasu, niż potrzeba. Pamiętaj, że czekają na niego inni chorzy.

8. Jeśli wymienisz lek na tańszy, poinformuj o tym lekarza

Na następną wizytę u lekarza przynieś opakowanie zamiennika przepisanego przez niego leku. Nie nadużywaj leków kupowanych bez recepty. Nadmiar leków przeciwbólowych może doprowadzić do poważnych chorób nerek, wątroby i żołądka.

9. Korzystaj z badań profilaktycznych

Badania profilaktyczne pozwalają zapobiec groźnym chorobom lub wykryć je na początku, gdy możliwości leczenia są bardzo duże, a rokowania pomyślne. Jeśli nie masz przekonania do badania profilaktycznego, zapytaj o nie swojego lekarza rodzinnego. Porozmawiaj o szczepieniach. Niektórym chorobom można zapobiec lub złagodzić ich skutki.

10. Obserwuj siebie 

Jeśli wykonujesz w domu obserwacje swojego zdrowia, np. mierzysz ciśnienie tętnicze, zapisuj daty, godziny i wyniki pomiarów lub innych obserwacji.

11. Wizyta lekarza w domu chorego,

Jeśli masz gorączkę, postaraj się obniżyć temperaturę, a potem sam udaj się do przychodni. Wizyty lekarza w domu chorego odbywają się w szczególnych sytuacjach.

12. Zapisz adres i telefon do dyżurnego lekarza POZ.

Informacja o dyżurach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej powinna się znajdować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przychodni, w której przyjmuje Twój lekarz rodzinny.


Nagłe zachorowania


Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
 • w warunkach ambulatoryjnych, 
 • telefonicznie, 
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.
Pacjent może skorzystać z tej formy opieki opieki zdrowotnej w przypadku:
 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów 
 • sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek 
 • zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez 
 • recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowSugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • Utrata przytomności
 • Zaburzenia świadomości
 • Drgawki
 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nasilona duszność
 • Nagły ostry ból brzucha
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Masywny krwotok z dróg rodnych
 • Gwałtownie postępujący poród
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • Rozległe oparzenia
 • Udar cieplny
 • Wyziębienie organizmu
 • Porażenie prądem
 • Podtopienie lub utoniecie
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • Dokonana próba samobójcza
 • Upadek z dużej wysokości
 • Rozległa rana, będąca efektem urazu
 • Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się