Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej. Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgodnie z wymaganiami NFZ filie POZ mogą przyjmować pacjentów krócej niż w godzinach od 8.00 do 18.00, jeżeli w tym czasie pacjenci mają zapewniony dostęp do innej przychodni prowadzonej przez tego świadczeniodawcę. W przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia.

Jednak:

  • w chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie,
  • przy kontynuacji leczenia,
  • gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej,

porady mogą być udzielane w innym, uzgodnionym z pacjentem, terminie.

Poradnie POZ działają w Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych oraz we Frydmanie

____________________________________________________________________________________________

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Zapraszamy więc pacjentów niezadeklarowanych do naszego ośrodka, przebywających czasowo na terenie naszej gminy do korzystania w powyższych przypadkach z naszych usług!

___________________________________________________________________________________________

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ZESPÓŁ LEKARSKI

Poradnia POZ w Łapszach Niżnych

lek.med. Bożena Koczocik 

absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie w 1991 roku. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie rozpoczęła pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wadowicach Górnych. Od 1995 do dziś pracuje w SPGOZ w Łapszach Niżnych jako pediatra. Ukończyła specjalizację I stopnia z pediatrii w 1998, a w 2004 w zakresie medycyny rodzinnej.

 

lek. med. Stanisław Grela

absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Od 1960 pracowała w Szpitalu Powiatowym w Nowym Targu (oddział wewnętrzny, następnie poradnia kardiologiczna), a od 2005 roku w SPGOZ w Łapszach Niżnych. Ukończył specjalizację II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych.

lek. med. Tomasz Jasiński

absolwent Akademii Medycznej w Krakowie z 1989 roku. Po studiach rozpoczął pracę w I Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, następnie jak nauczyciel akademicki w Collegium Medicum UJ. W 1994 roku uzyskał, pod kierunkiem prof. dr hab. Med. Kazimierza Janickiego,  specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych.  W kolejnych latach pracował w centrach medycznych Medicover oraz Promedis w Krakowie. Od 2009 roku pracuje jako internista w SPGOZ w Łapszach Niżnych.

lek. med. Jan Bernakiewicz

Ukończył studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1983-2008 pracował w oddziale wewnętrznym oraz poradni diabetologicznej Szpitala Powiatowego w Nowym Targu. Pracuje w SPGOZ w Łapszach Niżnych od 2010 roku.

Poradnia POZ we Frydmanie

lek. med. Katarzyna Krzyszkowska

ukończyła Śląską Akademie Medyczną w Katowicach w 1996 roku, staż podyplomowy odbyła w szpitalu w Nowym Targu, a w 1997 roku rozpoczęłam pracę w Oddziale Dziecięcym tego szpitala. Od 2002 roku do dziś pracuje, jako lekarz rodzinny w Ośrodku Zdrowia we Frydmanie.

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

Poradnia POZ w Łapszach Niżnych

Grażyna Nowobilska

ukończyła Studium Pielęgniarskie w Zakopanem, pracowała w Uniwersyteckim szpitalu ortopedyczno rehabilitacyjnym z Zakopanem. W 2011 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. W SPGOZ w Łapszach Niżnych od 2009 roku.

Ewa Kłak

Ukończyła 5 letnie Liceum Medyczne w Myślenicach w 1987 roku. Po ukończeniu liceum rozpoczęła pracę w Oddziale Noworodków i wcześniaków szpitala w Nowym Targu. Od 2005 roku pracuje W SPGOZ w Łapszach Niżnych, jako pielęgniarka środowiskowo - rodzinna. Ukończone kursy: kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia oraz pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego. 2 letnią specjalizację w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu d/s Rozwiązywania problemów alkoholowych.

Iwona Piątek

Absolwentka liceum medycznego w Toruniu. Po ukończeniu liceum pracowała w Szpitalu Dziecięcym w Toruniu, a od 1994 roku w SPGOZ w Łapszach Niżnych, jako pielęgniarka środowiskowo - rodzinna. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. oraz pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego.

Irena Szaluś

Absolwentka Studium Medycznego nr 1 w Krakowie, ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego oraz higieny szkolnej. Kontynuowała naukę na studiach licencjackich, a następnie magisterskich na Wydziale nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła w Krakowskim Szpitalu specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie (oddział kardiochirurgii), a od 2001 roku SPGOZ w Łapszach Niżnych, jako pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania.

Danuta Krzysik

Absolwentka Studium Zawodowego nr 2 Krakowie na Wydziale Pielęgniarstwa. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego. Po ukończeniu Studium rozpoczęła pracę w Szpitalu Powiatowym w Nowym Targu na oddziale chirurgicznym, następnie w Chirurgicznej Izbie Przyjęć, a od 1986 roku w SPGOZ w Łapszach Niżnych w punkcie szczepień oraz jako pielęgniarka środowiskowo- rodzinna.

Zofia Bandyk

Ukończyła Studium Medyczne w Słupsku na wydziale Położnictwa. Po ukończeniu szkoły rozpoczęła pracę w Szpitalu Powiatowym w Nowym Targu na oddziałach: położniczym, ginekologicznym, Septycznym a także w ambulatorium i na izbie porodowej. Od 1992 roku pracuje jako położna środowiskowo-rodzinna oraz poradni ginekologicznej w SPGOZ w Łapszach Niżnych.

Poradnia POZ we Frydmanie

Maria Bizub

ukończyła Studium Medycznego w 1986 roku. Po ukończeniu studium rozpoczęła prace na oddziale intensywnej terapii Szpitala w Nowym Targu, gdzie pracowała przez 3 lata. W 1989 roku została skierowana do pracy w Ośrodku Zdrowia we Frydmanie, gdzie pracuje do dziś jako pielęgniarka środowiskowo – rodzinna.

Danuta Święty

jest absolwentką Liceum Medycznego w Limanowej, które ukończyła w czerwcu 1984 roku. Pracę w nowotarskim Szpitalu rozpoczęła w 1984r na oddziale chirurgii, gdzie pracowała przez 5 lat. Od 1989 roku do chwili obecnej pracuje Ośrodku Zdrowia we Frydmanie jako pielęgniarka zabiegowa.