Projekt KORDIAN


kordian

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych przy współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie informuje, iż realizowane będą świadczenia zdrowotne w ramach programu profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i stopnia wykrywania chorób sercowo-naczyniowych u osób aktywnych zawodowo, które ukończyły 18 rok życia, w szczególności identyfikacji pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.

O Programie

Ogólnopolski program profilaktyki

Projekt „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” realizowany jest przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)” (V Osi priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Projekt zakłada wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 rok życia, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią.

Pacjenci włączeni do programu otrzymują wsparcie m.in. w postaci:

 • porad medycznych,
 • pakietu badań diagnostycznych,
 • indywidualnie przeprowadzonej aktywnej profilaktyki,
 • badań genetycznych.

 

JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH CELÓW PROGRAMU KORDIAN JEST IDENTYFIKACJA PACJENTÓW Z HIPERCHOLESTEROLEMIĄ RODZINNĄ.

Czym jest hipercholesterolemia rodzinna?

Hipercholesterolemia rodzinna jest częstą chorobą genetyczną, prowadzącą do wczesnego rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji do dolegliwości ze strony układu sercowo – naczyniowego, w tym wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

U podłoża choroby leżą mutacje genetyczne, których efektem jest znaczne zwiększenie poziomu cholesterolu we krwi oraz jego odkładanie się w ścianach tętnic i tworzenia blaszek miażdżycowych. Co więcej mogą one dotknąć osoby niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy poziomu otyłości.

Niestety zdecydowana większość pacjentów obciążonych hipercholesterolemią rodzinną w Polsce jest nieświadoma choroby. U nieleczonych pacjentów może wystąpić ryzyko choroby wieńcowej.

Co powinno wzbudzić podejrzenia?

 • poziom cholesterolu całkowitego > 310mg/dl i/lub cholesterolu LDL >190mg/dl przy współistniejącym prawidłowym poziomie triglicerydów,
 • przedwcześnie występująca choroba sercowo-naczyniowa u kobiet poniżej 60 roku życia, a u mężczyzn poniżej 55 roku życia,
 • występowanie w rodzinie chorób sercowo naczyniowych w młodym wieku.

Objawy kliniczne

Choroba bardzo długo nie daje objawów, a pojawiające się później dolegliwości są najczęściej związane z długotrwałym narastaniem powikłań przewlekłej hipercholesterolemii. Co gorsza, często przebiega to zupełnie bez wiedzy pacjenta.

Mogą pojawić się:

 • bóle w klatce piersiowej, początkowo wysiłkowe, następnie również w spoczynku,
 • objawy zwężenia naczyń niedokrwiennych różnych narządów, nie tylko serca,
 • nawracające zapalenia i dolegliwości bólowe ścięgien,
 • kępki żółte, czyli złogi cholesterolu pojawiające się wokół oczu, na pośladkach, tylnej powierzchni ud, łokciach i kolanach,
 • rąbek rogówkowy.

Leczenie

Rozpoznanie można postawić na podstawie badania lipidogramu osocza oraz występującej w rodzinie choroby sercowo-naczyniowej. Potwierdzeniem jest badanie genetyczne wykrywające mutację odpowiedzialną za chorobę.

Leczenie opiera się na trzech filarach:

 • modyfikacja stylu życia,
 • zwiększenie aktywności fizycznej,
 • odpowiedniej farmakoterapii,
 • zabiegach LDL-aferezy (w rzadkich przypadkach).

Prawidłowe leczenie powoduje zmniejszenie chorobowości i śmiertelności z powodu chorób sercowonaczyniowych, w tym uniknięcie zawału serca lub udaru mózgu, redukuje ilość wykonywanych rewaskularyzacji tętnic wieńcowych oraz pozwala na poprawę jakości życia chorych.

Profilaktyka

W przypadku rodzin dotkniętych hipercholesterolemią rodzinną zdrowe nawyki należy wypracowywać już od najmłodszych lat.

Chorzy dotknięci tą chorobą, podobnie jak innymi formami zaburzeń lipidowych, powinni przede wszystkim zadbać o:

 • regularnie spożywanie posiłków, około 4-5 dziennie, w możliwie regularnych odstępach czasu (co ok. 3-4 godziny), przy czym ostatni posiłek powinien być spożyty nie później niż 3 godziny przed snem,
 • codzienne spożywanie warzyw i owoców,
 • ograniczenie tłuszczów zwierzęcych i zastępowanie ich roślinnymi,
 • prawidłowe nawadnianie organizmu (spożywanie przynajmniej 1,5l wody dziennie),
 • ograniczenie spożycia soli, cukru i słodyczy,
 • odpowiednia aktywność fizyczna.

statystyki

Czy znasz swój aktualny poziom cholesterolu?

Czy wiesz jaki jest jego Twój indywidualny poziom docelowy?

Zapytaj swojego lekarza!


Zaburzenia gospodarki lipidowej są jednym z głównych czynników ryzyka choroby wieńcowej, zawału serca i udaru mózgu.

Nawet jeśli Twój cholesterol jest zbyt wysoki to właściwa profilaktyka i leczenie znacznie zmniejszają ryzyko poważnych chorób układu krążenia.

Zbadaj swój cholesterol i skonsultuj się z lekarzem!

Jak się zgłosić?

Żeby wziąć udział w programie, zgłoś się w rejestracji SPGOZ i poinformuj o chęci zapisania się w projekcie. O rozpoczęciu działań w ramach programu poinformujemy Cię telefonicznie, dlatego prosimy o pozostawienie swojego aktualnego telefonu kontaktowego.

Co przygotować?

Na pierwszą wizytę kwalifikacyjną wystarczy przynieść dokument tożsamości. Po przeprowadzonym wywiadzie lekarskim i wykonaniu badań przedmiotowych lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu medycznym.

KORDIAN na Facebooku

Zapraszamy na Fanpage projektu KORDIAN makroregion południowo-wschodni.

Można znaleźć tam ciekawostki, fakty oraz porady z zakresu chorób sercowo-naczyniowych oraz profilaktyki.

SPRAWDŹ!

Kordian makroregion południowo-wschodni - Strona główna | Facebook

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play i App Store.

Szczegóły programu oraz lista placówek (w tym także SPGOZ w Łapszach Niżnych) biorących udział w projekcie na stronie www.kordian-poludnie.pl

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
spgozlnFundusze europejskie, Unia Europejska