Szczepienie przeciw COVID-19 w domu pacjenta

2021-02-24

Dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonalnych punktów szczepień, rozpoczyna się szczepienie przeciw Covid-19 w domu pacjenta. 

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień należy:

- skontaktować się z poradnią POZ w Łapszach Niżnych (pacjent w aktualnie szczepionej grupie),

- lekarz POZ kwalifikuje pacjenta do szczepienia wyjazdowego na podstawie dokumentacji medycznej i wiedzy lekarza/pielęgniarki o stanie zdrowia pacjenta lub wywiadu z opiekunem pacjenta,

- jeżeli pacjent zostanie zakwalifikowany do szczepienia w domu, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień,

- wyjazdowy punkt szczepień rejestruje i ustala termin szczepienia, po czym informuje o tym pacjenta lub opiekuna pacjenta.