TRANSPORT NA SZCZEPIENIA przeciw COVID-19

2021-01-20

TRANSPORT NA SZCZEPIENIA przeciw COVID-19

Gmina Łapsze Niżne będzie organizować transport do punktu szczepień dla mieszkańców Gminy:

  • będącymi osobami niepełnosprawnymi, tj. posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio
    I grupę z w/w schorzeniami,
  • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień (czyli dla osób starszych  niemających możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

 

Zgłoszenia potrzeb transportowych przez uprawnionych mieszkańców Gminy przyjmowane będą w trakcie rejestracji do szczepienia w  Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych pod numerem telefonu: 18 546 11 09.

Osoby posiadające uprawnienia do przewozu będą składały „Oświadczenie o braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień”.

Zaleca się, aby osoby udające się do szczepienia dysponowały:

  • aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupą z w/w schorzeniami.