Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań cytologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania Ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:

1. Zapytanie Ofertowe

2. Załączniki

3. Wynik postępowania