Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania Ofertowego znajdują się poniżej:

1. Zapytanie Ofertowe

2. Załączniki

3. Wynik postępowania