Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na badania radiologiczne, mammografii, kolposkopii, krioterapii ginekologicznej oraz elektrokoagulacji na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania Ofertowego znajduję się w załacznikach:

1. Zapytanie Ofertowe

2. Załączniki

3. Wynik postępowania