Zaproszenie do złożenia ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG w siedzibie Zamawiającego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania Ofertowego znajdują się w załaczniku poniżej:

1. Zapytanie Ofertowe

2. Załaczniki

3. Wynik postępowania