Zaproszenie do złożenia ofert na udzielanie  świadczeń usługi transportu lekarzy POZ na wizyty domowe na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania Ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:

1.  Zapytanie Ofertowe

2.  Załączniki

3. Wynik postępowania