Cennik usług medycznych (dla osób nieubezpieczonych)


Cennik usług medycznych świadczonych przez Samodzielnny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia dla pacjentów komercyjnych i nieubezpieczonych.

Osługi ogólne:                                                                                                   

1. porada lekarska      - 50,00 zł 
2. wydanie zaświadczenia lekarskiego - 50,00 zł
3. wydanie opinii lekarskiej (dla komercyjnych firm ubezpieczeniowych  - 150,00 zł

 

 Badania lekarskie i pielęgniarskie:

4. badanie ciśnienia tętniczego -  8,00 zł
5. zastrzyk domięśniowy lub podskórny  - 15,00 zł
6. zastrzyk dożylny  - 20,00 zł
7. założenie lub zmiana wenflonu  - 15,00 zł
8. płukanie jednego ucha - 10,00 zł
9. opatrunek zwykły + toaleta rany - 20,00 zł
10. usunięcie kleszcza - 20,00 zł
11. usunięcie szwów  - 20,00 zł
12. założenie / wymiana cewnika - 15,00 zł
13. pobranie krwi -  5,00 zł
14. badanie EKG bez opisu - 20,00 zł
15. spirometria - 30,00 zł

 

Badania laboratoryjne:

16. glukoza we krwi  -  10,00 zł
17. OB -  10,00 zł
18. morfologia -  15,00 zł
19. cholesterol +HDL+LDL+TG -  38,00 zł
20. inne badania zgodnie z aktualnym cennikiem laboratorium  

 

Wydanie dokumentacji medycznej:

po raz pierwszy w danym zakresie - 0,00 zł
po raz drugi i kolejny w danym zakresie:  
21. ksero lub wydruk - 0,38 zł / 1 strona
22. na elektronicznym  nośniku - 2,20 zł
23. wyciąg lub odpis - 11,00 zł
24. komunikacja elektroniczna  - 0,00 zł

               

 

                               

                

                              

               .