Rehabilitacja


Kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Gabinet fizjoterapii

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku stwierdzenia wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu. NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Rejestracja do kolejki nowego skierowania jest możliwa tylko wtedy, gdy poprzednie lub aktualne zabiegi zostaną zrealizowane!

Zakres usług - gabinet ŁAPSZE NIŻNE

FIZYKOTERAPIA

Prądy diadynamiczne

Prądy TENS

Galwanizacja

Jonoforeza

Interdyn - prądy interferencyjne

Prądy Träberta

Prądy Kotza

Tonoliza

Terapia skojarzona - elektroterapia z ultradźwiękami

Ultradźwięki miejscowe

Ultrafonoforeza

Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

MASAŻ

Masaż klasyczny częściowy (np.kręgosłupa odc.C/TH odc.L-S)

Drenaż limfatyczny kończyny górnej / dolnej

Aquavibron - masaż wibracyjny

BOA - masaż uciskowy kończyny dolne i górne

ŚWIATŁOTERAPIA

Sollux

Laseroterapia – skaner

Laseroterapia – punktowa

KRIOTERAPIA (miejscowa ciekłym azotem)

KINEZYTERAPIA

Kinezyterapia indywidualna z terapeutą

Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

Ćwiczenia izometryczne

Ćwiczenia wspomagane

Ćwiczenia korekcyjne

Ćwiczenia bierne

Ćwiczenia czynno-bierne

Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem

Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem

Wyciąg lędźwiowy i szyjny

Pionizacja i nauka czynności lokomocji

Zakres usług - gabinet FRYDMAN

FIZYKOTERAPIA

Elektroterapia ( prądy TENS, DD,IF,JF,P.Träberta, elektrostymulacja)

Laser

Ultradźwięki

Lampa Sollux

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości

KINEZYTERAPIA

Ćwiczenia czynne wolne

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

Ćwiczenia czynno-bierne

Ćwiczenia wspomagane

Gimnastyka korekcyjna

MASAŻ

Masaż klasyczny częściowy

Drenaż limfatyczny kończyny górnej / dolnej