Historia


1953

Pod koniec roku 1953 pojawiają się pierwsze wpisy w kartach pacjentów Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.

1953-1959

Od roku 1953 do roku 1959 w Łapszach Niżnych pracuje już trójka lekarzy, są to dr Stonarski, dr Kafka oraz dr Zieliński. Dodatkowo można skorzystać także z pomocy stomatologa dr Kosza.

Początkiem lat 50-tych pacjenci przyjmowani są w domu państwa Tynusów (obecnie ul. Jana Pawła II 30), natomiast od roku 1954 wizyty odbywają się w budynku, w którym aktualnie mieści się Urząd Gminy Łapsze Niżne.

1959

Od dnia 1 października 1959 roku swoją blisko 50 letnią pracę rozpoczyna dr Stanisław Dziewoński.  

1959-1976

Od roku 1959 do roku 1967 we Frydmanie w domu państwa Milaniaków mieści się punkt felczerski. (obecnie plac Tysiąclecia 13).

1971-1979

W Polskiej Republice Ludowej wprowadzony zostaje program ochrony zdrowia, który obowiązuje do roku 1990. Zorganizowany zostaje system podstawowej opieki zdrowotnej (powołane zostają zespoły opieki zdrowotnej). Celem tego działania jest zintegrowanie lecznictwa otwartego i zamkniętego, opieki medycznej oraz pomocy społecznej.

W tym okresie  Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia we Frydmanie należą do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu

1973-1986

Od roku 1973 do roku 1986 Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych mieści się w domu państwa Nowaków.

1976

W roku 1976 uruchomiony zostaje ośrodek zdrowia we Frydmanie, znajduje się w domu państwa Noworolskich (obecnie ul. Jana III Sobieskiego 51). Osobami chorymi zajmuje się dr Iwański, dr Swoboda oraz dr Gembala wraz z małżonką, która specjalizuje się w stomatologii. Pracuje także Jan Herzog, który jest felczerem.

W gabinecie stomatologicznym pacjentom pomaga dr Kosz.

1976-1979

W Łapszach Niżnych Ośrodek Zdrowia mieści się w domu państwa Milaniaków (obecnie ul. Szkolna 2). W latach tych pomoc chorym niesie dr Tadeusz Biegalski oraz dr Jan Krzak, który pełni także funkcję kierownika ośrodka w latach 1987-1998. Pacjentami zajmuje się także pielęgniarka Bernadetta Bednarczyk oraz stomatolog dr Władysława Staszel-Szczurek z pomocą dentystyczną Anną Widą.

1979-1998

Ośrodek Zdrowia zostaje przeniesiony do domu państwa Bednarczyków przy ulicy Dworskiej 5. Pracę w ośrodku rozpoczyna dr Konrada Krzak (stomatolog),  Teresa Zoń (pielęgniarka środowiskowa) Danuta Jurgowska (położna) oraz Maria Bizub i Danuta Święty, które pracują do dzisiaj.

1987

Ośrodek w Łapszach Niżnych zostaje przeniesiony do budynku przy ulicy Długiej 169, gdzie znajduje się do dzisiaj.

1993

Ośrodek zdrowia w Łapszach Niżnych oraz ośrodek zdrowia we Frydmanie zostają przejęte przez gminę Łapsze Niżne.

1998

31 grudnia 1998 roku dr Dziewoński przestaje pełnić funkcję kierownika przychodni w Łapszach Niżnych. W roku tym ośrodek we Frydmanie zostaje przeniesiony do siedziby przy ulicy Jana Pawła II 12, gdzie mieści się do dzisiaj. Pracę w ośrodku zdrowia rozpoczynają dr Janina Kozaczka (pediatra), dr Iwona Mrugała (internistka), oraz pracująca do dzisiaj dr Katarzyna Krzyszkowska.

1999

Ośrodek zdrowia w Łapszach Niżnych oraz ośrodek zdrowia we Frydmanie zostają połączone w Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych. Kierownikiem ośrodka zostaje dr Bożena Koczocik, która pracę w ośrodku rozpoczęła w roku 1995.

2009

Budynek ośrodka w Łapszach Niżnych przechodzi gruntowną modernizację, dzięki której aktualnie spełnia wszelkie wymogi nowoczesnej placówki medycznej.

2014

Odbywają się obchody jubileuszu 60-lecia działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych