Historia


1953

Pierwsze wpisy w kartach pacjentów Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych pojawiają się w grudniu tego roku.

1953-59

W tych latach w Łapszach Niżnych pracują: dr Stonarski, dr Kafka i dr Zieliński. Stomatologiem w tych latach była dr Kosz. We wczesnych latach 50-tych przyjmowani byli w domu państwa Tynusów (ob. Ul. Jana Pawła II 30), od 1954 w obecnym budynku Urzędu Gminy Łapsze Niżne.

1959

Pierwszego października tego roku rozpoczyna pracę dr Stanisław Dziewoński, który pomaga chorym przez blisko 50 lat.

1959-76

We Frydmanie w latach w domu państwa Milaniaków (obecnie pl. Tysiąclecia 13) mieści się punkt felczerski.

1971-1979

W PRL wprowadza się program ochrony zdrowia obowiązujący do 1990 roku: zorganizowano system podstawowej opieki zdrowotnej (powołano zespoły opieki zdrowotnej) w celu zintegrowania lecznictwa otwartego i zamkniętego, opieki medycznej oraz pomocy społecznej. W tym okresie Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia we Frydmanie należą do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu.

1973-86

Ośrodek zdrowia w Łapszach Niżnych mieści się w domu państwa Nowaków.

1976

Uruchomienie we Frydmanie, w domu państwa Noworolskich (obecnie ul. Jana III Sobieskiego 51) ośrodka zdrowia. Pracują tam: dr Gembala (wraz z małżonką – stomatologiem), dr Iwański, dr Swoboda oraz felczer Janusz Herzog. W gabinecie stomatologicznym przyjmuje dr Kosz.

1976-79

Ośrodek zdrowia mieści się w domu państwa Milaniaków (obecnie ul. Szkolna 2). W tym okresie pracują tam lekarze: Tadeusz Biegalski oraz Jan Krzak (pełni funkcję kierownika ośrodka w latach 1978 -98), pielęgniarka Bernadetta Chowaniec oraz rejestratorka Bernadetta Bednarczyk, a także stomatolog- dr Władysława Staszel-Szczurek i pomoc dentystyczna Anna Wida.

1979-98

Ośrodek zdrowia zlokalizowany jest w domu państwa Bednarczyków przy ul Dworskiej 5. W tym okresie pracę w ośrodku rozpoczynają: dr Konrada Krzak - stomatolog, Teresa Zoń – pielęgniarka środowiskowa, położna Danuta Jurgowska oraz (pracujące do dzisiaj) pielęgniarki - Maria Bizub i Danuta Święty.

1987

Ośrodek w Łapszach Niżnych przenosi się do budynku przy ul. Długiej 169.

1993

Oba ośrodki zdrowia przejmuje gmina Łapsze Niżne.

1998

31 grudnia dr Dziewoński przestał pełnić funkcję kierownika przychodni w Łapszach Niżnych. W tym samym roku ośrodek we Frydmanie przenosi się do nowej siedziby przy ul. Jana Pawła II 12, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. W nowym ośrodku zdrowia rozpoczęli pracę lekarze: Janina Kozaczka - pediatra oraz internistka Iwona Mrugała, a następnie (pracująca do dziś) dr Katarzyna Krzsyszkowska.

1999

Ośrodki zdrowia w Łapszach Niżnych oraz we Frydmanie zostają połączone w Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych, którego kierownictwo objęła, pracująca w ośrodku od 1995 roku, dr Bożena Koczocik.

2009

Gruntowna modernizacja budynku ośrodka z Łapszach Niżnych obecnie spełnia wszelkie wymogi nowoczesnej placówki medycznej.

2014

Obchody jubileusz 60-lecia działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.