Personel


LEKARZE:

lek. med. Bożena Koczocik
Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie w 1991 roku. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie rozpoczęła pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wadowicach Górnych. Od 1995 do dziś pracuje w SPGOZ w Łapszach Niżnych jako pediatra. Ukończyła specjalizację I stopnia z pediatrii w 1998, a w 2004 w zakresie medycyny rodzinnej.

lek. med. Tomasz Jasiński
Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie z 1989 roku. Po studiach rozpoczął pracę w I Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, następnie jako nauczyciel akademicki w Collegium Medicum UJ. W 1994 roku uzyskał, pod kierunkiem prof. dr hab. Med. Kazimierza Janickiego,  specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych.  W kolejnych latach pracował w centrach medycznych Medicover oraz Promedis w Krakowie. Od 2009 roku pracuje jako internista w SPGOZ w Łapszach Niżnych.

lek. med. Jan Bernakiewicz
Ukończył studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1983-2008 pracował w oddziale wewnętrznym oraz poradni diabetologicznej Szpitala Powiatowego w Nowym Targu. W 1997 roku uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, a w 2001 roku specjalizację z diabetologii. Pracuje w SPGOZ w Łapszach Niżnych od 2010 roku.

 

lek. med. Aleksandra Bernakiewicz
Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w 2013 roku, następnie odbyła staż podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie. Aktualnie, w trakcie szkolenia specjalistycznego endokrynologii dorosłych. Z SPGOZ w Łapszach Niżnych związana od 2016 roku.

lek. med. Zdzisław Fidelus
Specjalista II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii. Pracuje w SPGOZ w Łapszach Niżnych od 2002 roku.

lek. med. Katarzyna Krzyszkowska
Ukończyła Śląską Akademie Medyczną w Katowicach w 1996 roku, staż podyplomowy odbyła w szpitalu w Nowym Targu, a w 1997 roku rozpoczęłam pracę w Oddziale Dziecięcym tego szpitala. Od 2002 roku do dziś pracuje, jako lekarz rodzinny w Ośrodku Zdrowia we Frydmanie.

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

Grażyna Nowobilska
Ukończyła Studium Pielęgniarskie w Zakopanem, pracowała w Uniwersyteckim szpitalu ortopedyczno-rehabilitacyjnym w Zakopanem. W 2011 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. W SPGOZ w Łapszach Niżnych od 2009 roku.

Ewa Kłak
Ukończyła 5 letnie Liceum Medyczne w Myślenicach w 1987 roku. Po ukończeniu liceum rozpoczęła pracę w Oddziale Noworodków i wcześniaków szpitala w Nowym Targu. Od 2005 roku pracuje W SPGOZ w Łapszach Niżnych, jako pielęgniarka środowiskowo - rodzinna. Ukończone kursy: kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia oraz pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego. 2 letnią specjalizację w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Iwona Piątek
Absolwentka liceum medycznego w Toruniu. Po ukończeniu liceum pracowała w Szpitalu Dziecięcym w Toruniu, a od 1994 roku w SPGOZ w Łapszach Niżnych, jako pielęgniarka środowiskowo - rodzinna. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. oraz pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego.

Irena Szaluś
Absolwentka Studium Medycznego nr 1 w Krakowie, ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego oraz higieny szkolnej. Kontynuowała naukę na studiach licencjackich, a następnie magisterskich na Wydziale nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła w Krakowskim Szpitalu specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie (oddział kardiochirurgii), a od 2001 roku SPGOZ w Łapszach Niżnych, jako pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania.

Danuta Krzysik
Absolwentka Studium Zawodowego nr 2 Krakowie na Wydziale Pielęgniarstwa. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego. Po ukończeniu Studium rozpoczęła pracę w Szpitalu Powiatowym w Nowym Targu na oddziale chirurgicznym, następnie w Chirurgicznej Izbie Przyjęć, a od 1986 roku w SPGOZ w Łapszach Niżnych w punkcie szczepień oraz jako pielęgniarka środowiskowo- rodzinna.

Wioletta Rzepiszczak
Tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa obroniła w 2016 roku na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Kontynuowała naukę na studiach magisterskich na tej samej uczelni, uzyskując w 2018 roku magistra pielęgniarstwa. Ukończyła specjalistyczny kurs ordynowania leków i wypisywania recept oraz szczepienia ochronne zorganizowane przez Małopolską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie w 2019 roku. Od 2018 roku pracuje w SPGOZ w Łapszach Niżnych jako pielęgniarka.

Małgorzata Piwowarczyk
Ukończyła Studium Medyczne w Myślenicach w 2000 roku. Po ukończeniu studium rozpoczęła prace na oddziale ginekologiczno-położniczymi, a następnie na oddziale noworodków i wcześniaków Szpitala w Nowym Targu, gdzie pracowała do 2018 roku. Od 2018 roku pracuje w SPGOZ w Łapszach Niżnych, jako pielęgniarka położno-środowiskowa.

Maria Bizub
Ukończyła Studium Medycznego w 1986 roku. Po ukończeniu studium rozpoczęła prace na oddziale intensywnej terapii Szpitala w Nowym Targu, gdzie pracowała przez 3 lata. W 1989 roku została skierowana do pracy w Ośrodku Zdrowia we Frydmanie, gdzie pracuje do dziś jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna.

Danuta Święty
Jest absolwentką Liceum Medycznego w Limanowej, które ukończyła w czerwcu 1984 roku. Pracę w nowotarskim Szpitalu rozpoczęła w 1984r na oddziale chirurgii, gdzie pracowała przez 5 lat. Od 1989 roku do chwili obecnej pracuje Ośrodku Zdrowia we Frydmanie jako pielęgniarka zabiegowa.

FIZJOTERAPEUTKI:

Agnieszka Celuszak
Mgr fizjoterapii, absolwentka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu gdzie zdobyła w tytuł licencjata w 2011 roku, w czasie tych studiów ukończyła 2-stopniowy kurs masażu leczniczego, a także brała udział w pokazach metod bezpiecznego upadania dla osób niewidomych. Kolejny etap kształcenia zdobywała w Krakowie w Akademii Wychowanka Fizycznego im. Bronisława Czecha gdzie 01.10.2014 roku obroniła tytuł magistra. Od lutego 2012 roku rozpoczęła roczny staż w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych na stanowisku fizjoterapeuty. Bezpośrednio po zakończeniu stażu otrzymała umowę o pracę na tym samym stanowisku, gdzie pracuje do dzisiaj.

Magdalena Bogaczyk
Absolwent Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w której uzyskała tytuł licencjata w 2012 roku. W 2014 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. W trakcie kształcenia akademickiego ukończyła kursy masażu klasycznego I stopnia, masażu leczniczego II stopnia, masażu leczniczego III stopnia. Po uzyskaniu tytułu magistra ukończyła kurs Kinesiotapingu oraz kurs zintegrowanych technik terapeutycznych na tkanki miękkie. W 2012 roku dołączyła do zespołu fizjoterapeutów w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych. Od 2014 roku pracuje w SPGOZ oddział we Frydmanie.

Jagoda Turotszy
Absolwentka wydziału Nauk o Zdrowiu na PPWSZ w Nowym Targu na kierunku fizjoterapia, gdzie uzyskała tytuł magistra fizjoterapii. Ukończyła 2-stopniowy kurs masażu klasycznego z elementami masażu sportowego, oraz specjalistyczny kurs podstawy opieki paliatywnej. Swoje doświadczenie zdobywała odbywając staż zawodowy w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie w Nowym Targu. W samodzielnym Gminnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych została przeszkolona odbywając staż zawodowy z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu w latach 2017-2018. Na terenie Gminy Łapsze Niżne świadczy usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu i osób głęboko niepełnosprawnych. W latach 2019-2020 pracowała dla Instytutu Gospodarki Senioralnej prowadząc rehabilitację w trzech domach pienińskich. Od 2018 roku pracuje w SPGOZ Łapsze Niżne jako fizjoterapeuta.

Beata Rzepiszczak
Absolwentka wydziału medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na kierunku fizjoterapia, gdzie uzyskała tytuł magistra fizjoterapii w czerwcu 2008 roku. Ukończyła kurs dotyczący uszkodzeń stawu kolanowego w 2009 roku oraz kurs masażu klasycznego w 2011 roku. Od 2013 roku pracowała w SPGOZ Łapsze Niżne jako fizjoterapeuta. A od 2019 roku pracuje na zastępstwo w Ośrodku Zdrowia we Frydmanie jako fizjoterapeuta.

REJESTRACJA:

Krystyna Kałafut
Absolwentka wydziału humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku politologii, gdzie uzyskała tytuł magistra w specjalności administracji publicznej. Ukończyła kurs”udzielanie informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom”. Od 2014 roku pracuje w SPGOZ Łapsze Niżne jako rejestratorka medyczna.