Przetargi / konkursy


Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych
zaprasza do złożenia ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych ul. Długa 169, 34-442 Łapsze Niżne oraz ul. Jana Pawła II 12, 34-435 Frydman.