FAQ: Często zadawane pytania


Jaka jest różnica między lekarzem rodzinnym a lekarzem POZ?

Lekarz rodzinny to specjalista medycyny rodzinnej. Medycyna rodzinna to specjalność medyczna zajmująca się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Lekarze rodzinni zajmują się diagnozowaniem i leczeniem najczęściej występujących chorób, profilaktyką oraz koordynowaniem opieki medycznej (kierują na leczenie szpitalne, specjalistyczne, rehabilitację i.td.) Poza tym w ramach podstawowej opieki medycznej mogą pracować lekarze interniści oraz pediatrzy.

Kiedy można zamówić wizytę domową?

W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi świadczenia lekarza POZ mogą być udzielane również w warunkach domowych poprzez wizyty domowe. Wizyty domowe mogą być realizowane zarówno w godzinach pracy przychodni (zgodnie z harmonogramem w naszych ośrodkach wizyty domowe wykonywane są w godz. 10:25-13:00 bądź 13:00-15:35). Prosimy o zgłaszanie wizyt domowych do godziny 11:00. W godzinach 18:00-8:00 wizyty domowe realizowane są przez lekarzy w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Świadczenia w domu chorego udzielane są w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia świadczenia udzielane są przez zespoły ratownictwa medycznego.

Muszę wykonać badania przed zabiegiem operacyjnym w szpitalu. Czy mogę je wykonać w Ośrodku Zdrowia?

Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne – w przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia w oddziale szpitalnym, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala. Skierowanie na badania konieczne przed leczeniem szpitalnym powinien wystawić lekarz w szpitalu. Najczęściej są one wykonywane w laboratorium szpitala.

Jak można umówić się na wizytę do lekarza POZ?

Od 1 stycznia 2014 w naszym ośrodku pacjenci umawiani na konkretną datę i godzinę wizyty - co 10 minut. Można umówić osobiście, telefonicznie lub drogą e-mail. Nagłe zachorowania przyjmowane są w dniu zgłoszenia. W pozostałym przypadkach można umówić się z wyprzedzeniem. Ponieważ zdarzają się pacjenci, którzy wymagają poświęcenia większej ilości czasu, proszę traktować czas podany w rejestracji orientacyjnie. Z reguły czas oczekiwania na wizytę nie powinien być dłuższy niż 10-20 minut.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE CIĘ PYTANIA?

Napisz do nas!