Podstawowa opieka zdrowotna dla pacjentów


W naszym ośrodku świadczymy usługi podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów zamieszkałych w gminie Łapsze Niżne oraz przyjezdnych.

Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej. Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgodnie z wymaganiami NFZ, filie POZ mogą przyjmować pacjentów krócej niż w godzinach od 8.00 do 18.00, jeżeli w tym czasie pacjenci mają zapewniony dostęp do innej przychodni prowadzonej przez tego świadczeniodawcę. W przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia.

Jednak:

  • w chorobach przewlekłych - jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie,
  • przy kontynuacji leczenia,
  • gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej,

porady mogą być udzielane w innym, uzgodnionym z pacjentem, terminie.

Poradnie POZ działają w Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych oraz we Frydmanie.

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Zapraszamy więc pacjentów niezadeklarowanych do naszego ośrodka, przebywających czasowo na terenie naszej gminy do korzystania w powyższych przypadkach z naszych usług!