Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3 Wsparcie Grantowe Placówek POZ

2022-09-06

Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3 Wsparcie Grantowe Placówek POZ

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.

 Wartość zadania: 42 674,98 zł

 

Dofinansowanie: 36 273,73 zł

Okres realizacji: 23.02.2022r. – 31.10.2022r.

 

Środki pieniężne Grantu przeznaczone zostały na:

 

- Zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 (maski i fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe, jednorazowe prześcieradła)

-  Zakup środków do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz zakup urządzeń dezynfekujących niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 (dozowniki do dezynfekcji, środki do dezynfekcji osobistej, sprzętu i powierzchni, lampy bakteriobójcze przepływowe;

- Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 (defibrylatory z wyposażeniem, aparaty do mierzenia ciśnienia, nebulizatory, pulsoksymetry, termometry do pomiaru temperatury ciała, worki ambu z wyposażeniem;

 

Dzięki dodatkowym środkom pieniężnym placówka mogła zakupić sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami. Zakupione urządzenia będą służyć do zwalczania skutków zarażenia wirusem Sars-Cov-19 pacjentów, a po ustąpieniu stanu epidemii będą wykorzystywane podczas bieżącej pracy Ośrodka Zdrowia. Zwiększenie liczby sprzętu, pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa pacjentom pozwoli na realizację podstawowego celu działalności placówki.