Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

2022-02-28

W związku agresją militarną Rosji na teren Ukrainy przybywający do Polski obywatele Ukrainy, którzy zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala otrzymają adekwatną pomoc medyczną. 

Koszty świadczeń pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa

WAŻNE!

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dowiedz się więcej na temat pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy.