Szczepionki przeciw COVID-19

2021-01-14

SPGOZ w Łapszach Niżnych będzie realizował szczepienia przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień. Szczepienia rozpoczynają się od 25 stycznia 2021 r..

SPOSOBY REJESTRACJI

Rejestracja możliwa jest poprzez:

- bezpłatną, ogólnokrajową infolinię 989,

- stronę www.pacjent.gov.pl (jeżeli posiadasz profil zaufany) lub

- bezpośrednio w ośrodku zdrowia, nasz numer telefonu w Łapszach Niżnych: 18 546 11 09

(Frydman nie prowadzi rejestracji na szczepienia!)

HARMONOGRAM REJESTRACJI

Od 15 stycznia br. rejestrujemy osoby, które ukończyły 80 lat

Od 22 stycznia rejestrujemy osoby, które ukończyły 70 lat

 

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej www.spgozln.pl