Szczepionki przeciw grypie dla osób 75+

2021-09-28

Mając na uwadze, że osoby powyżej 75 roku życia znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka utraty zdrowia i życia w obecnej sytuacji epidemicznej, Ministerstwo Zdrowia udostępnia bezpłatne szczepionki przeciw grypie dla tej grupy wiekowej. 

NOWA LINIA TELEFONICZNA do zgłoszeń: 18 546 11 09 oraz 18 265 93 98.

ADRES MAILOWY do zgłoszeń: rejestracja@spgozln.pl

Mgr Antonina Jasińska

Kierownik SPGOZ Łapsze Niżne