Szczepionki przeciw grypie dla osób 75+

2020-11-25

Mając na uwadze, że osoby powyżej 75 roku życia znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka utraty zdrowia i życia w obecnej sytuacji epidemicznej, Ministerstwo Zdrowia udostępnia bezpłatne szczepionki przeciw grypie dla tej grupy wiekowej. Osoby zainteresowane szczepieniem prosimy o mailowe lub telefoniczne zgłaszanie chęci szczepienia do ośrodka zdrowia w Łapszach Niżnych DO 27 LISTOPADA do GODZ.10:00. Dostawy szczepionek będą realizowane sukcesywnie, niestety Ministerstwo Zdrowia nie zapewnia realizacji całego zapotrzebowania. Prosimy o szybką reakcję. Gdyby zgłoszona liczba chętnych przewyższyła dostawę, będziemy realizować szczepienia zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania dostawy. (Informacja na podstawie komunikatu MZ z 24.11.2020).

NOWA LINIA TELEFONICZNA do zgłoszeń: 18 546 11 09 oraz 514 525 206.

ADRES MAILOWY do zgłoszeń: rejestracja@spgozln.pl

Mgr Antonina Jasińska

Kierownik SPGOZ Łapsze Niżne