Rejestratorka medyczna

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Łapszach Niżnychogłasza nabór na wolne stanowisko

REJESTRATORKA MEDYCZNA

 

WYMAGANIA

 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie w obsłudze pacjenta / klienta
 • dobra obsługa komputera, w tym pakietu MS Office

PREDYSPOZYCJE OSOBOWE

komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, optymistyczne nastawienie, empatia, umiejętność sprawnej organizacji pracy, sumienność, bezkonfliktowość, wysoka kultura osobista.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • udzielanie rzetelnych informacji nt. zasad funkcjonowania ośrodka, zakresu usług
  i warunków udzielania świadczeń medycznych,
 • rejestracja pacjentów na wizyty (osobiste oraz teleporady), koordynowanie harmonogramu pracy personelu medycznego,
 • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentacji medycznej oraz jej archiwizacja
 • budowanie zaufania wśród pacjentów oraz dobrego wizerunku ośrodka,
 • obsługa programu medycznego,
 • obsługa korespondencji ośrodka,
 • bieżące prace biurowe.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • Życiorys zawodowy (CV)
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie
 • Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe oraz posiadane  kwalifikacje
 • Wypełniona Klauzula Informacyjna RODO dla kandydata do pracy w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w rejestracji SPGOZ w Łapszach Niżnych lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych, ul. Długa 169, 34-442 Łapsze Niżne

Z adnotacją „Nabór na stanowisko Rejestratorka Medyczna”, do dnia 16 kwietnia 2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania naboru. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie rekrutacji.

CO OFERUJEMY

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony,
 • wynagrodzenie podstawowe plus dodatki,
 • zgrany zespół, miłą atmosferę pracy,
 • możliwość szkoleń i doskonalenia.

WYMIER CZASU PRACY: ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: SPGOZ Łapsze Niżne

 

                                                     Kierownik SPGOZ

                                                   mgr Antonina Jasińska

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych, ul. Długa 169, 34-442 Łapsze Niżne, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentów aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………….

data i podpis